OSP Regulice Ochotnicza Straż Pożarna Regulice
Regulice

GBA-Rt 2.1/16 StarMan

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt StarMan "Władek". Na jego wyposażeniu m.in.: agregat prądotwórczy, autopompa wyd.2100 l /min, 2x linia szybkiego natarcia, motopompa pływająca, motopompa szlamowa, drabina ratownicza aluminiowa, pneumatyczny maszt oświetleniowy, dozownik sorbentu, aparaty powietrzne, armatura wodna, pilarki spalinowe, szlifierka do stali i betonu, radiotelefon przewoźny oraz radiotelefony nasobne, motopompa szlamowa, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami Kramera, zestaw hydrauliczny z rozpieraczem, zestaw do wycinania szyb samochodowych, parawan do osłony miejsca wypadku, hydronetka automatyczna (spalinowa).

GLBM Lublin III

GLBM - lekki samochód gaśniczy na podwoziu Lublin III w zabudowie firmy Szczęśniak. Na jego wyposażeniu m.in.: pneumatyczny maszt oświetleniowy, dozownik sorbentu, piła łańcuchowa spalinowa, motopompa szlamowa, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską, tłumice, sprzęt burzowy oraz kurtyna wodna.

Przyczepa pożarnicza

Przyczepa pożarnicza. Na jej wyposażeniu m.in.: motopompa M 8/8 PO8, węże ssawne O110, maszt przenośny z najaśnicami 2x500W oraz armatura wodna (prądownice, smoki ssawne, stojak hydrantowy, rozdzielacz).
Najcześciej czytane na naszej stronie
Nowy sprzęt dla OSP
Dzień Regulic 2019
Dni Nysy 2019